top of page

מחירון

חדר אימה
חדר אימה
חדר בריחה מפחיד
מחירון חדרי אימה

6 קורבנות
ומעלה

3 קורבנות

4 קורבנות

5 קורבנות

2 קורבנות

145 ש"ח לקורבן

140 ש"ח לקורבן

200 ש"ח לקורבן

150 ש"ח לקורבן

135 ש"ח
לקורבן

חדר בריחה מפחיד

שימו לב! כל מסלול מכיל כמות שונה של משתתפים

ניתן לבטל או לדחות את התור עד 24 שעות לפני מועד התור.
במקרה של ביטול או דחיית התור בתוך פחות מ24 שעות לפני
מועד התור לא יהיה החזר כספי.

הנחת חיילים
· 10 ש"ח הנחה לחיילים בשרות חובה.

אימת היומולדת (בהגעה בדיוק ביום ההולדת)
· 20% הנחה לחוגג  (בהגעה של 3 קורבנות)
· 50% הנחה לחוגג  (בהגעה של 5 קורבנות ומעלה)

אימת היום הולדת (בשבוע יום הולדת)
· 20% הנחה לחוגג יום הולדת (בהגעה של 5 קורבנות ומעלה)

· ניתן לקבל את ההנחה בהצגת תעודה ובתיאום מראש בלבד.
· אין כפל מבצעים והנחות

DARKNESS
bottom of page